เกี่ยวกับเรา

SIAM ENERGY GROUP THAILAND

(สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป)

 

 สำนักงานใหญ่ รามอินทรา

 

 

 โชว์รูม และ ศูนย์บริการงานซ่อม (Service Center) สาขามีนบุรี

 

Mission (พันธกิจ)

"เราจะมุ่งมั่นในงานขาย และ บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ"

ทางบริษัทฯ เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO9004 (VERSION 2009)

บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด  ผู้นำเข้า อุปกรณ์เกี่ยวกับ ภาคการดับเพลิงทุกชนิด และ สารเคมี สำหรับบรรจุถังดับเพลิง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย ในนามยี่ห้อ Siam Energy Fire  และ จัดตั้งศูนย์บริการ และ โชว์รูม ด้านเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ เครื่องสำรองไฟ UPS แบบครบวงจร

และทั้งนี้ทาง บจ.สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ISO9004 Version 2008 (ในด้านการขายและการบริการ) เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจของบริษัทฯ ::

  • นำเข้าแบตเตอรี่ชนิดแห้ง Dry Cell และ กึ่งแห้ง Deep Cycle
  • นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่อง ถังดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิง ทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ SIAM ENERGY FIRE รวมถึงงานบริการ (PM.Work)
  • ศูนย์บริการลูกค้า ด้านเครื่องไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ เครื่องสำรองไฟUPS ยี่ห้อ Cleanline แบบครบวงจร

 

 

TRAINING ROOM สำหรับฝึกอบรมข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานขายในแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์สินค้า ::


 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2548 :: ได้จัดตั้งบริษัท โอเรียนทอล เซลล์ จำกัด ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และ รวมถึงการผลิตแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าทุกชนิด ตามแบบสั่งทำ (OEM.) และงานระบบไฟฟ้า ครบวงจร

ปี 2556 :: จัดตั้ง บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกเครื่อง ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก ที่มีคุณภาพสูงและทนทานต่อการใช้งานทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งมีการพัฒนาออกแบบระบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ให้มีความประหยัดพลังงานและทนทานมากขึ้นรวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ TOYO , VISION , ACCU แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งออกอุปกรณ์เครื่องไฟฉุกเฉินและเครื่องไฟฟ้าสำรองไปยังต่างประเทศในนามยี่ห้อ "SUNTECH" อาทิเช่น ประเทศพนมเปญ ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม และในระยะเวลาอันสั้นทางบริษัทฯ จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งร่วมการค้าเสรีกับนานาประเทศ "AEC" ซึ่งจะทำให้การค้าระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า(ไฟฉุกเฉิน หรือ เครื่องสำรองไฟ) ใน Brand คนไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ

และทางบริษัทฯ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ครบวงจรที่ได้มาตรฐานด้วยอะไหล่แท้จากโรงงานผู้ผลิต Max Bright , Sunny  (Service Center) One Stop Service

ปี 2558 :: บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ได้นำเข้าอุปกรณ์สารเคมีเกี่ยวกับการดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด และร่วมมือการค้าในการเป็น ศูนย์กระจายสินค้าเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ทุกชนิด ภายใต้ยี่ห้อ SATURN  ให้กับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงทุกชนิด (Maintenance Service Center) ครบวงจร

ปี 2559 :: บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ได้ตั้งโรงงานผลิตหลอด LED T5 T8 และ E27 สำหรับงาน OEM. ตามความต้องการของลูกค้า และ ผลิตเพื่อจำหน่ายตลาดทั่วไป 

ปี 2561 :: จัดตั้ง บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิต ประกอบ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก และ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายจดทะเบียนการค้า ยี่ห้อ SUNTECH 

ปี 2562 :: ผลิต และ จำหน่าย ถังดับเพลิง ภายใต้ยี่ห้อลิขสิทธิ์ของบริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ยี่ห้อ Siam Energy Fire พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการงครบวงจร ทั้งในด้านงานตรวจสอบ (PM Work)  งานติดตั้ง และ อื่นๆ

ปี 2562 :: จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า Customer Service Center และโชว์รูม ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง


Company Profile ::

Siam Energy Group  ,the leading manufacturer and Importing Equipment & Past and Chemical related to all types of fire extinguisher "Siam Energy Fire" for local market

Under business collaboration between two parties , Siam Energy Group achieves local sales target with average annual sales turn over 40 million baht

Moving forward Siam Energy Group expands business to neighboring countries eg. Cambodia , Vietnam & Laos.

Increase effective and efficiency on working standard, Siam Energy Group is achieving International Standard Organization (ISO9004 Version 2008 : Sales & Service)

 

Company Business ::

  • Import and Distributor Dry Cell Battery and Semi Deep Cycle
  • Import & Distribute Equipment & Pasts and Chemical related to all types of fire extinguisher "Siam Energy Fire Brand" 
  • Manufacture of fire extinguisher "Siam Energy Fire Brand"
  • Import & Distribute of LED Equipment
Visitors: 894